Telefon

+420 728 765 327

E-mail

info@kapkaprozivot.cz

OC Plaza, Palachova 1404/2, Liberec

Co je frekvenční terapie zvukem?

Nemoc lze chápat jako rozladění a správně zvolená léčivá frekvence navracejí tělo a mysl zpět do rovnováhy.

Naše tělo je tvořeno ze 70 procent vodou a ta vede 5 krát rychleji zvuk než vzduch, proto je zvuk velmi účinný. Na jedné straně jsme ovlivněni celou řadou frekvencí s negativním dopadem na naše tělo a mysl, počínaje všudypřítomným zvukovým smogem a konče vlivem neslyšitelného elektromagnetického vlnění. Na druhé straně jsou zde k dispozici zvuky léčivé, uvádějící tělo a mysl do harmonie, zvuky, které odstraňují energetické bloky, startují proces samoléčení, který je naší přirozenou součástí a dokáží rozproudit životní sílu.

Díky vhodně zvoleným zvukovým vlnám lze posílit zdravé buňky a regenerovat oslabené. Je možné měnit magnetické pole organismu a vyvolat obdobný efekt jako u akupunktury, akupresury či dlouhodobé meditace.

Léčebné frekvence působí při fyzických i psychických potížích, tedy na všech rovinách našeho bytí, a to na úrovní fyzické, emoční, mentální a duševní.

Ladičky a ladičkové sety na www.eshop.kapkaprozivot.cz