Telefon

+420 728 765 327

E-mail

info@kapkaprozivot.cz

OC Plaza - Business centrum, Palachova 1404/2, Liberec

Co je zvuková terapie?

Nemoc lze chápat jako rozladění a správně volené zvukové frekvence navracejí tělo a mysl zpět do rovnováhy.

Naše tělo je tvořeno ze 70 procent vodou a ta vede 5 krát rychleji zvuk než vzduch, proto je zvuk velmi účinný. Na jedné straně jsme ovlivněni celou řadou frekvencí s negativním dopadem na naše tělo a mysl, počínaje všudypřítomným zvukovým smogem a konče vlivem neslyšitelného elektromagnetického vlnění. Na druhé straně jsou zde k dispozici zvuky léčivé, uvádějící tělo a mysl do harmonie, zvuky, které odstraňují energetické bloky, startují proces samoléčení, který je naší přirozenou součástí a dokáží rozproudit životní sílu.

Léčebné frekvence působí nejen na úrovní fyzického těla, ale rovněž v dalších rovinách našeho bytí, a to na úrovní emoční, mentální a duševní.

 

Co lze tedy od terapie zvukem očekávat?

Díky vhodně zvoleným zvukovým vlnám lze posílit zdravé buňky a regenerovat oslabené. Je možné měnit magnetické pole organismu a vyvolat obdobný efekt jako u akupunktury, akupresury či dlouhodobé meditace.

Zvuk se spojuje i s podvědomím, kde dokáže odhalit skutečnou podstatu problému a pokud dojde k jeho odstranění na této úrovni, tedy v oblasti přesvědčení, návyků a emocí, je otevřená cesta k návratu do rovnováhy a harmonie.

Na fyzické úrovni se dají ovlivnit potíže např. v oblasti pohybového aparátu, lze ovlivnit dysbalance v nervovém systému a napomáhat tak klidnému a hlubokému spánku, snížení hladiny stresu, dále mohou ovlivnit  krevní cirkulaci a detoxikaci, systém hormonální, dodávat energii.

Na úrovni emoční a mentální napomáhá zvuk uvolnění potlačených emocí, napětí, bloků v myšlení, úzkostí a depresí.