Telefon

+420 728 765 327

E-mail

info@kapkaprozivot.cz

OC Plaza, Palachova 1404/2, Liberec

Vyšetření se provádí z kapilární krve z bříška prstu za použití glukometrického pera/lancety. Kapka krve je nanesena na podložní sklíčko a je umístěna pod mikroskop. Společně s klientem pozorujeme pomocí přenosu kamerou na velkém monitoru její vzhled a stav. Klient se tak stává aktivním účastníkem vyšetření, pozorování živých a dynamických procesů ve vlastní krvi.

Při práci využívám mikroskop s možností pozorování ve světelném i temném poli s kamerou, která pozorovaný obraz přenáší na monitor, kde jej můžeme společně sledovat a současně provádět fotodokumentaci.

Po zhodnocení stavu krve společně prodiskutujeme další postup a jednotlivé kroky, které povedou k postupnému navození rovnováhy v celém organizmu tak, abychom dosáhli stavu krve podle prvního obrázku níže.

Pro ilustraci přikládám záznam krve bez známek toxické zátěže (tzv.zdravá krev) v temném poli a ve světelném poli:

Obraz krve ve světelném poli poukazující na možnou toxickou zátěž:

Jaký je rozdíl od klasického hematologického vyšetření?

Při tomto vyšetření je krev rozetřena po celém skle, fixována, obarvena a tedy umrtvena. Umožňuje hematologům hodnotit charakter buněk, avšak již bez jejich souvztažnosti a chování v přirozeném prostředí krevní plazmy. U živé kapky krve je vzorek přenesen na skle rovnou pod mikroskop, zachovává si svoji živost, lze sledovat pohyb krevních elementů, hodnotit přítomnost případných patogenů (bakterie, plísně, parazité) a jiných struktur, které do zdravé krve nepatří.